1 ویکت-پارک آبی آب و تاب

پارک آبی آب و تاب

 • بوفه
 • بدن سازی
 • پارکینگ
 • رستوران
 • سرسره آبی
 • سرسره سرعتی
 • ماساژ
 • سرسره پیچشی
 • سرسره آهسته
 • سرسره سقوط آزاد
 • استخر کودکان
 • پارک آبی
 • حوضچه آب سرد
 • سرسره U
تمیزی و پاکیزگی
خدمات و سرویس دهی
موقعیت مکانی
برخورد کارکنان
ارزش خرید(قیمت)

نظر مثبت شما
نظر منفی شما