1 ویکت-استخر صبا تهران

استخر صبا تهران

  • آدرس:تهران - شهرک ژاندارمری - بلوار مرزداران - خیابان اطاعتی شمالی - پونه ۳
  • جنسیت:آقایان / بانوان
  • تور مجازی:
  • کانال تلگرام:
  • تماس: ۰۲۱-۸۸۲۵۵۶۳۲
  • نیم ساعت پایانی سانس ها مخصوص دوش گرفتن و پوشیدن لباس می باشد
جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
آقایان دوشنبه - 1397/11/29 15:00 - 24:00 بزرگسال35,000 تومان 25,500 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
آقایان سه شنبه - 1397/11/30 15:00 - 24:00 بزرگسال35,000 تومان 25,500 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
آقایان چهارشنبه - 1397/12/01 15:00 - 24:00 بزرگسال35,000 تومان 25,500 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
آقایان پنجشنبه - 1397/12/02 15:00 - 24:00 بزرگسال35,000 تومان 25,500 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
آقایان جمعه - 1397/12/03 10:00 - 22:00 بزرگسال35,000 تومان 25,500 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
آقایان يكشنبه - 1397/12/05 15:00 - 24:00 بزرگسال35,000 تومان 25,500 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
بانوان دوشنبه - 1397/11/29 09:00 - 14:00 بزرگسال30,000 تومان 22,000 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
بانوان سه شنبه - 1397/11/30 09:00 - 14:00 بزرگسال30,000 تومان 22,000 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
بانوان چهارشنبه - 1397/12/01 09:00 - 14:00 بزرگسال30,000 تومان 22,000 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
بانوان پنجشنبه - 1397/12/02 09:00 - 14:00 بزرگسال30,000 تومان 22,000 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
بانوان شنبه - 1397/12/04 09:00 - 21:00 بزرگسال30,000 تومان 22,000 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
بانوان يكشنبه - 1397/12/05 09:00 - 14:00 بزرگسال30,000 تومان 22,000 تومان - خردسال18,500 تومان 0 تومان
  • سونا بخار
  • سونا خشک
  • جکوزی
  • استخر کودکان
تمیزی و پاکیزگی
خدمات و سرویس دهی
موقعیت مکانی
برخورد کارکنان
ارزش خرید(قیمت)

نظر مثبت شما
نظر منفی شما