1 ویکت-استخر غدیر قم

استخر غدیر قم

 • سانس آقایان
 • سانس بانوان
 • امکانات
 • نظرات
 • نقشه
جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
آقایان چهارشنبه - 1397/05/24 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان پنجشنبه - 1397/05/25 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان جمعه - 1397/05/26 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان شنبه - 1397/05/27 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان يكشنبه - 1397/05/28 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان دوشنبه - 1397/05/29 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان سه شنبه - 1397/05/30 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
بانوان چهارشنبه - 1397/05/24 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان پنجشنبه - 1397/05/25 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان جمعه - 1397/05/26 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان شنبه - 1397/05/27 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان يكشنبه - 1397/05/28 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان دوشنبه - 1397/05/29 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان سه شنبه - 1397/05/30 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
 • سونا بخار
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • سونا خشک
 • جکوزی
 • استخر کودکان
تمیزی و پاکیزگی
خدمات و سرویس دهی
موقعیت مکانی
برخورد کارکنان
ارزش خرید(قیمت)

نظر مثبت شما
نظر منفی شما
3.2
خوب
محمد حاجیلو
1397/02/02
این جکوزی خیلی داغ بود سوختم اصلا باش حال نکردم
4.4
بسیار خوب
مجتبی آزرم
1397/01/13
دمت گرم عجب استخری ساختی 20 تی
4
بسیار خوب
فاطمه فرهادی
1396/10/20
هیی بدک نبود
برای رضایت مشتری بیشتر تلاش کنید