1 ویکت-استخر حجاب  قم

استخر حجاب  قم

  • آدرس: قم - انتهای خیابان جواد الائمه- روبروی آتش نشانی
  • جنسیت:آقایان / بانوان
  • تور مجازی:
  • کانال تلگرام:
  • تماس: ۰۲۵-۳۸۹۱۲۰۲۴
جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
آقایان شنبه - 1397/08/26 16:00 - 17:300 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
آقایان شنبه - 1397/08/26 17:30 - 19:00 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
آقایان يكشنبه - 1397/08/27 16:00 - 17:300 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
آقایان يكشنبه - 1397/08/27 17:30 - 19:00 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
آقایان دوشنبه - 1397/08/28 16:00 - 17:300 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
آقایان دوشنبه - 1397/08/28 17:30 - 19:00 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
آقایان سه شنبه - 1397/08/29 16:00 - 17:300 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
آقایان سه شنبه - 1397/08/29 17:30 - 19:00 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
آقایان چهارشنبه - 1397/08/30 16:00 - 17:30 بزرگسال9,000 تومان 6,500 تومان - 0 تومان
آقایان چهارشنبه - 1397/08/30 17:30 - 19:00 بزرگسال9,000 تومان 6,500 تومان - 0 تومان
آقایان پنجشنبه - 1397/09/01 16:00 - 17:30 بزرگسال9,000 تومان 6,500 تومان - 0 تومان
آقایان پنجشنبه - 1397/09/01 17:30 - 19:00 بزرگسال9,000 تومان 6,500 تومان - 0 تومان
آقایان جمعه - 1397/09/02 16:00 - 17:30 بزرگسال9,000 تومان 6,500 تومان - 0 تومان
آقایان جمعه - 1397/09/02 17:30 - 19:00 بزرگسال9,000 تومان 6,500 تومان - 0 تومان

سانس آزاد
جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
آقایان شنبه - 1397/08/26 19:00 - 24:00 بزرگسال12,000 تومان 7,500 تومان - 0 تومان
آقایان يكشنبه - 1397/08/27 19:00 - 24:00 بزرگسال12,000 تومان 7,500 تومان - 0 تومان
آقایان دوشنبه - 1397/08/28 19:00 - 24:00 بزرگسال12,000 تومان 7,500 تومان - 0 تومان
آقایان سه شنبه - 1397/08/29 19:00 - 24:00 بزرگسال12,000 تومان 7,500 تومان - 0 تومان
آقایان چهارشنبه - 1397/08/30 19:00 - 24:00 بزرگسال12,000 تومان 8,500 تومان - 0 تومان
آقایان پنجشنبه - 1397/09/01 19:00 - 24:00 بزرگسال12,000 تومان 8,500 تومان - 0 تومان
آقایان جمعه - 1397/09/02 19:00 - 24:00 بزرگسال12,000 تومان 8,500 تومان - 0 تومان
جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
بانوان شنبه - 1397/08/26 08:30 - 10:00 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
بانوان يكشنبه - 1397/08/27 08:30 - 10:00 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
بانوان دوشنبه - 1397/08/28 08:30 - 10:00 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
بانوان سه شنبه - 1397/08/29 08:30 - 10:00 بزرگسال9,000 تومان 5,500 تومان - 0 تومان
بانوان چهارشنبه - 1397/08/30 08:30 - 10:00 بزرگسال9,000 تومان 6,500 تومان - 0 تومان
بانوان پنجشنبه - 1397/09/01 08:30 - 10:00 بزرگسال9,000 تومان 6,500 تومان - 0 تومان
بانوان جمعه - 1397/09/02 08:30 - 10:00 بزرگسال9,000 تومان 6,500 تومان - 0 تومان

سانس آزاد
جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
بانوان شنبه - 1397/08/26 10:00 - 14:00 بزرگسال12,000 تومان 7,500 تومان - 0 تومان
بانوان يكشنبه - 1397/08/27 10:00 - 14:00 بزرگسال12,000 تومان 7,500 تومان - 0 تومان
بانوان دوشنبه - 1397/08/28 10:00 - 14:00 بزرگسال12,000 تومان 7,500 تومان - 0 تومان
بانوان سه شنبه - 1397/08/29 10:00 - 14:00 بزرگسال12,000 تومان 7,500 تومان - 0 تومان
بانوان چهارشنبه - 1397/08/30 10:00 - 14:00 بزرگسال12,000 تومان 8,500 تومان - 0 تومان
بانوان پنجشنبه - 1397/09/01 10:00 - 14:00 بزرگسال12,000 تومان 8,500 تومان - 0 تومان
بانوان جمعه - 1397/09/02 10:00 - 14:00 بزرگسال12,000 تومان 8,500 تومان - 0 تومان
  • سونا بخار
  • حوضچه آب سرد
  • سونا خشک
  • اتاق ماساژ
  • استخر کودکان
تمیزی و پاکیزگی
خدمات و سرویس دهی
موقعیت مکانی
برخورد کارکنان
ارزش خرید(قیمت)

نظر مثبت شما
نظر منفی شما
4.8
بسیار خوب
امیر طاقتی
1397/02/03
برای بار هزارمه میرم عـــــــــــــالیه عــــــــــــالیه!!!
4.4
بسیار خوب
علی صفویه
1397/01/28
هم خودش خوبه هم جاش عالیه
4.4
بسیار خوب
اعظم خلجی
1396/12/25
خیلی آب تمیزی داشت.حال کردم
4
بسیار خوب
حسن امیری
1396/12/10
هر شب باید برم عالی بود
4
بسیار خوب
متین
1396/11/27
دوس دارم باز بیام استخر خوبی بود
3.8
خوب
مریم امیری نژاد
1396/11/21
من ک خوشم اومد از استخر