آموزش شنا(پای دوچرخه)
 naghibi  1396/04/28  9051

پای دوچرخه:

شناگر می بایست در قسمت عمیق استخر خود را روی آب  به صورت عمودی نگهدارد به این معنی که شناگر فقط روی آب بماند و حرکتی رو به جلو نداشته باشددر این مورد از مهارت پای دوچرخه استفاده می شود ریتم اصلی پای دوچرخه همان شل بودن اندامها در داخل آب می باشد ابتدا شناگر هوا را حبس کرده دستها از طرف پهلو باز شده پاها جفت در کنار هم در کنار لبه استخر ایستاده و مستقیم خود را وارد آب می کند به این حرکت حرکت صلیب می گویند وقتی شناگر وارد آب شد به هیچ وجه نباید هوای ریه ها  را خالی کند در غیر این صورت شناگرمانند سنگی به زیر آب رفته اگر شناگرهوا را حبس نگه دارد به صدم ثانیه نمی کشد که به روی آب می آید این حرکت حرکت مهمی می باشد که شناگر در قسمت عمیق استخربدن خود را شل نگه دارد . البته لازم به ذکر است علت نام گذاری پای دوچرخه به این دلیل است که حالت بدن شبیه نشستن روی دوچرخه است اما به اشتباه ذکر میشود که پا زدن شبیه دوچرخه سواری است، یادتان باشد که در این قسمت کف پاها باید آب را به سمت بغل و پائین هدایت کند (آب به سمت کف استخر فشار داده میشود) حالت قدم رو اما با افزایش فاصله بین هر دو ران در داخل آب، تنه شناگر می بایست در داخل آب کمی به سمت جلو خم شود و باسن خود را به عقب بدهد(نشستن روی دوچرخه) این کار باعث می شود که شناگرراحتی اندام خود را داخل آب داشته باشد و تعادل بدن در قسمت عمیق آب راحتر باشد هنگام پا زدن رانها به صورت متوالی باید از طرف جلو به بالا بیاید  یعنی تا نزدیک شکم اما با فاصله کمتر نه برخورد ران به شکم(یا مانند نشستن روی صندلی پاها یک زاویه ۹۰ درجه دارد دقت در این مرحله باید دوچندان باشد ،

حالت دستها همزمان با پاها به صورت هر دست ترسیم هشت انگلیسی افقی(∞)در داخل آب انجام میشود

که در اوایل کمی هماهنگی مشکل میباشد اما به مرور و تمرین کردن از زدن پای دو چرخه به مدت طولانی و خستگی کم در آب لذت خواهید برد.

یادگیری پای دوچرخه در شنا بسیار مهم است. و یکی از مواد امتحانی در نجات غریق است، که ناجیان باید به مدت یک دقیقه ( شاید مدت آن بیشتر شده باشد ) که بدون دست فقط باید با پا زدن خود را بر روی آب نگه دارند. و موارد بسیار زیادیم پیش می آید که که شناگر باید در قسمت عمیق بدون پیشروی و به حالت ایستاده برای مدتی توقف کند. در این موقع است که باید با حرکت پای دوچرخه خود را روی آب نگه دارد. ولی در واقع حرکت های مختلف پا که در جهات گوناگونی صورت می گیرد با حرکت دست ها در زیر آب، بدن را در سطح آب طوری نگه می دارد که سر از آب بیرون می ماند. برای رفع خستگی و یا بازی های در آب و یا بازی های در آب و یا نجات افراد دیگر از پای دوچرخه استفاده می نمایند.

برای انجام این کار لازم است ریه ها را پر از هوا کنید و بالا تنه را کمی رو به جلو خم کنید طوری که با این خم شدن به جلو پاها از ران به عقب نرود و زاویه ای بین پاها و بالا تنه در ناحیه ی لگن و ران ایجاد شود، به عبارت دیگر پاها درست در زیر سینه قرار داشته باشد.. سینه و شش های پر از هوا را روی آب بگذارید و انگشت ها را ببندید و با کف دست ها برای حفظ تعادل بدن آب را به طرفین حرکت دهید و در همان حال پاها را از یکدیگر به طرفین باز نموده، مانند رکاب زدن دوچرخه پاها را حرکت دهید. نکته مهم این است که پاها از ران به طرفین باز شود و در همان حالت به آب ضربه بزند. هوای درون ریه ها را با مقدار کمی هواگیری و تخلیه در شش ها حفظ کنید. مربی، برای آموزش پای دوچرخه شما را به قسمت عمیق برده که آب تا زیر چانه شما باشد و در حالی که مراقب شماست زیربغل شما را گرفته، کمی بالا می کشد. شما شروع به زدن پای دوچرخه می کنید و علاوه بر مراقبت هرگاه بخواهید به زیر آب بروید شما را به سطح آب می رساند و پس از مدتی تمرین از کمک او کاسته و بر حرکت دست و پای شما افزوده و احساس خواهید کرد که سر و صورت شما در خارج از آب باقی می ماند. البته به محض قطع حرکت های دست و بخصوص پا، بدن به زیر آب فرو می رود. و پای دوچرخه کمک می کند به مربی و ناجی  که کسی که دارد غرق می شود را نجات دهد، پای دوچرخه را می زند و با گرفتن زیر چانه با دست ها آن را به کنار می برد و بعد از آب خارج می کنند.

موفق باشید

نظرات (0)
درج نظر:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


ثبت

مطالب مرتبط
...
کرال سینه(بدن وسر)
rezai  1396/04/19  668 
...
کرال سینه(استارت)
rezai  1396/04/19  658 
Loading...